Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy

Dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy pn. „Najem powierzchni magazynowej na potrzeby Archiwum Państwowego  w Płocku”