Jesteś tutaj:

Kategoria: Bazy, zbiory i wystawy

Wystawa wirtualna

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą wirtualną, na którą składają się okupacyjne plakaty, które pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy zgromadzone w zespole „Akta z okresu okupacji hitlerowskiej z lat 1940-1945”.

Czytaj dalej

Wirtualna galeria ciekawostek archiwalnych z zasobu Archiwów Państwowych Płocka, Kutna i Łęczycy

Z okazji Dnia Archiwisty zapraszamy do zapoznania się z naszą wirtualną galerią. Składają się na nią ciekawostki z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku i jego oddziałów w Kutnie i Łęczycy. Przedstawione zostały w trzech grupach tematycznych: dokumenty, plakaty i obwieszczenia oraz fotografie i pocztówki. Wyjątkowość zaprezentowanych materiałów polega na ich zabawnej bądź nietypowej formie i treści. Zapraszamy do galerii!

Więcej “Wirtualna galeria ciekawostek archiwalnych z zasobu Archiwów Państwowych Płocka, Kutna i Łęczycy”

Śladami płockich zakładów pracy w PRL-u w fotografii
z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku – wystawa wirtualna

Płock w okresie PRL-u dzięki budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych (dzisiaj ORLEN-u) stał się ośrodkiem przemysłowym. Zmieniła się dzięki temu struktura społeczna, demograficzna i tożsamość miasta. Oprócz tego wpływ na krajobraz kulturowy Płocka miały m.in. takie zakłady jak: Fabryka Maszyn Żniwnych, Płocka Stocznia Rzeczna czy „Cotex”.

Zapraszamy do zapoznania się z wirtualną wystawą. Prezentujemy na niej zachowane w naszym zasobie fotografie z wybranych płockich zakładów pracy funkcjonujących w okresie PRL-u: Fabryki Maszyn Żniwnych, Płockiej Stoczni Rzecznej, Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, Petrobudowy oraz Cotex-u. Pochodzą one z zespołów: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płocku, Zbiór fotografii Tomasza Jacka Gałązki z Płocka i Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa”.

Do góry