Publikacja “Księgi obrad Płockiego Samorządu Powiatowego”

20 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku na sesji naukowej poprzedzającej LIII sesję Rady Powiatu Płockiego odbyła się prezentacja nowej trzytomowej publikacji Archiwum Państwowego w Płocku pt. “Księgi obrad Płockiego Samorządu Powiatowego”. Jest to wydawnictwo źródłowe autorstwa dr. Piotra Gryszpanowicza zawierające protokoły obrad samorządu z lat 1916-1950.

Podczas sesji głos zabrali kolejno dr Tomasz Piekarski i dr Piotr Gryszpanowicz. Dyrektor Archiwum opowiedział o źródłach archiwalnych obrazujących funkcjonowanie płockiego samorządu powiatowego w latach 1916-1950 przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku.

Z kolei redaktor publikacji dr Piotr Gryszpanowicz omówił konstrukcję i znaczenie tego typu wydawnictwa. Podziękował też wydawcy, czyli AP Płock, oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego, które dofinansowało publikację. Dziękując za możliwość zaprezentowania jej w Starostwie Powiatowym zwrócił uwagę, że jest to prawdopodobnie jedna z pierwszych tego typu publikacji w kraju.

Następnie dyrektor Archiwum i autor wydawnictwa symbolicznie przekazali jej egzemplarze na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego Pana Lecha Dąbrowskiego oraz Starosty Płockiego Pana Sylwestra Ziemkiewicza. Władze powiatu wyraziły wdzięczność za inicjatywę upamiętnienia i upowszechnienia historii działalności samorządu powiatowego.

Publikacja została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i będzie dostępna w bibliotekach. Zapraszamy także do czytelni Archiwum Państwowego w Płocku