Cyfrowe Kutno

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego współtworzą projekt “Cyfrowe Kutno – Sto lat Niepodległości”. Celem projektu jest prezentacja materiałów źródłowych o charakterze regionalnym z zasobu obu instytucji, obejmujących okres walk o niepodległość w Kutnie i powiecie kutnowskim, w okresie od powstań narodowych, aż po rok 1989 r. Do prezentacji materiałów archiwalnych wykorzystano system “dLibra” . 

www.dlibra.bibliokutno.pl