Album “Sto dokumentów na stulecie Archiwum Państwowego w Płocku”

Powiększ obraz

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “Sto dokumentów na stulecie Archiwum Państwowego w Płocku”.  Ukazała się z okazji jubileuszu placówki i sieci archiwów państwowych w okolicznościowej serii wydawniczej. Mogła powstać dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

W niniejszej publikacji zabieramy Państwa w podróż po dokumentach oraz jednocześnie najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach ostatnich kilkuset lat. Dokumenty są ułożone chronologicznie i obrazują zarówno różnorodność przechowywanego przez płockie Archiwum zasobu jak i specyfikę historii tej części Polski. Wstęp do albumu napisał pan dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Wśród prezentowanych dokumentów Czytelnik może znaleźć m.in.  przykłady różnych akt metrykalnych a wśród nich ciekawostkę w postaci aneksu do aktu małżeństwa zawartego w 1907 roku w Long Island City w USA. Na uwagę zasługują także akta cechów, spółdzielni, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. W tej grupie ciekawy jest Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Gostyninie (1664, 1811-1939) wraz z jedynym zachowanym w zasobie płockiego Archiwum dokumentem pergaminowym z roku 1664. Dużym zainteresowaniem badaczy cieszą się akta stowarzyszeń i związków, partii politycznych i ruchów społecznych. Na pierwszym planie jest tu znaczna liczba akt wytworzona przez organy partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej różnego szczebla. W albumie znalazło się wiele dokumentów z zespołu KW PZPR w Płocku obrazujących powojenną historię Płocka i województwa płockiego. Z kolei dla badacza historii gospodarczej interesujące będą akta przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych oraz instytucji gospodarczych. W ostatnich latach zasób Archiwum wzbogaciły także zbiory dokumentów i spuścizny osób prywatnych będące cennym źródłem dla badacza szczególnie II połowy XX wieku. Wśród nich jednym z najciekawszych pozostaje Zbiór fotografii Tomasza Jacka Gałązki z Płocka pokazujący dzięki fotografiom zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą, społeczną ale też ludzi. Podobnie niezwykle ciekawy jest Zbiór Jakuba Leszka Chmielewskiego w którym znajduje się świadectwo historii Polski lat osiemdziesiątych XX wieku.

Zapraszamy do zapoznania się z wersjami elektronicznymi albumu