Szkolnictwo w Łęczycy

Powiększ obraz

Dnia 20.10.2015 roku Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej zorganizowało promocję książki ,,Szkolnictwo w Łęczycy’’ . Publikacja powstała dzięki dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jej współwydawcami są: Archiwum Państwowe w Płocku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej. Książka powstała pod redakcją Jolanty Górskiej – Sieradzkiej oraz Lucyny Sztompki.

Publikacja jest efektem dwóch konferencji wspomnieniowych, odbytych w dniach 5 grudnia 2013 roku oraz 25 czerwca 2014 roku. Składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się dwa artykuły na temat historii łęczycki szkół. Pierwszy dotyczący okresu od średniowiecza do 1939 roku, drugi losów szkół po 1945 roku. W części drugiej znajdziemy 15 wspomnień dotyczących łęczyckich szkół głównie z I połowy XX wieku. W części trzeciej czytelnik znajdzie skany dokumentów i katalog wystawy materiałów archiwalnych na temat szkół z zasobu łęczyckiego Oddziału Archiwum. Publikacja zawiera również dodatek edukacyjny “Śladami łęczyckich szkół” na który składa się scenariusz zajęć i ścieżka edukacyjną pomocna w pracy na lekcjach.

Pobierz i czytaj