Edukacja

Archiwum Państwowe w Płocku zaprasza na zajęcia edukacyjne przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe. Proponujemy lekcje, wykłady, warsztaty i zajęcia z możliwością dostosowania do potrzeb i podstawy programowej szkoły.

Propozycje tematów lekcji i warsztatów historyczno-archiwalnych:

  • “Archiwum Państwowe w Płocku – historia, zadania, funkcje”
  • “Kim jesteś?” – sposoby poszukiwań genealogicznych”
  • “Archiwum skarbnicą wiedzy o mojej rodzinie i miejscowości”
  • Warsztaty “Detektyw – Archiwista” (dla przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych)

Zajęcia mogą być prowadzone na różnym poziomie w zależności od audytorium.

Ponadto informujemy, że lista wyżej wymienionych propozycji nie jest zamknięta. Oczekujemy na Państwa sugestie. Można je nadsyłać listownie na adres e-mail: sekretariat@plock.ap.gov.pl

Zapraszamy!


ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PŁOCKU
ul. Kazimierza Wielkiego 9b 09-400 Płock 
tel.: 24-266-29-10
fax: 24-266-29-11
e-mail: sekretariat@plock.ap.gov.pl