Jesteś tutaj:

Kategoria: Uncategorized

101. rocznica Bitwy Warszawskiej i obrony Płocka przed wojskami bolszewickimi

Z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej i obrony Płocka przed wojskami bolszewickimi przypominamy o naszych wystawach internetowych związanych z tą tematyką i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Śladami płockich zakładów pracy w PRL-u w fotografii
z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku – wystawa wirtualna

Płock w okresie PRL-u dzięki budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych (dzisiaj ORLEN-u) stał się ośrodkiem przemysłowym. Zmieniła się dzięki temu struktura społeczna, demograficzna i tożsamość miasta. Oprócz tego wpływ na krajobraz kulturowy Płocka miały m.in. takie zakłady jak: Fabryka Maszyn Żniwnych, Płocka Stocznia Rzeczna czy „Cotex”.

Zapraszamy do zapoznania się z wirtualną wystawą. Prezentujemy na niej zachowane w naszym zasobie fotografie z wybranych płockich zakładów pracy funkcjonujących w okresie PRL-u: Fabryki Maszyn Żniwnych, Płockiej Stoczni Rzecznej, Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, Petrobudowy oraz Cotex-u. Pochodzą one z zespołów: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płocku, Zbiór fotografii Tomasza Jacka Gałązki z Płocka i Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa”.

Komunikat w sprawie znoszenia zakazu działalności archiwalnej wprowadzonego w związku z epidemią COVID-19

Czytaj dalej

Szkolnictwo w Łęczycy

Więcej o: Szkolnictwo w Łęczycy

Dnia 20.10.2015 roku Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej zorganizowało promocję książki ,,Szkolnictwo w Łęczycy’’ . Publikacja powstała dzięki dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jej współwydawcami są: Archiwum Państwowe w Płocku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej. Książka powstała pod redakcją Jolanty Górskiej – Sieradzkiej oraz Lucyny Sztompki.

Więcej „Szkolnictwo w Łęczycy”

Cyfrowe Kutno

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego współtworzą projekt „Cyfrowe Kutno – Sto lat Niepodległości”. Celem projektu jest prezentacja materiałów źródłowych o charakterze regionalnym z zasobu obu instytucji, obejmujących okres walk o niepodległość w Kutnie i powiecie kutnowskim, w okresie od powstań narodowych, aż po rok 1989 r. Do prezentacji materiałów archiwalnych wykorzystano system „dLibra” . 

www.dlibra.bibliokutno.pl 

Do góry