Obchody Dnia Darczyńcy

6 grudnia obchodziliśmy Dzień Darczyńcy. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było podziękowanie naszym Darczyńcom za zbiory przekazane do zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. Zaszczycili nas tym gestem Panowie Aleksander Pluszcz oraz Marek i Wojciech Celmerowie.

Pan Aleksander Pluszcz przekazał zbiory prasy solidarnościowej z tzw. drugiego obiegu, druki i materiały dotyczące działalności podziemnej w latach 80-tych XX wieku

Panowie Marek i Wojciech Celmerowie przekazali druki reklamowe, firmowe i świąteczne oraz ulotki różnych firm z okresu okupacji niemieckiej.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku dr Tomasz Piekarski podziękował darczyńcom za przekazane zbiory. O swojej pasji kolekcjonerskiej i interesujących zbiorach opowiedział i oprowadził po wystawie z nich przygotowanej Pan Wojciech Celmer.