Konferencja “Źródła archiwalne do historii Mazowsza Płockiego w latach 1939-1945”-fotorelacja

28 września 2023 roku w Archiwum Państwowym w Płocku odbyła się zorganizowana wspólnie z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej konferencja naukowa “Źródła archiwalne do historii Mazowsza Płockiego w latach 1939-1945”. Prelegentami byli pracownicy obu instytucji oraz przedstawiciele Fundacji Nobiscum i Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Wśród licznie zgromadzonych uczestników konferencji znaleźli się naukowcy, badacze i pracownicy Muzeum Mazowieckiego, płockiej filii Politechniki Warszawskiej, członkowie i przedstawiciele Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Gostynińskiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie i Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ. Konferencji towarzyszyła wystawa dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku dotyczących II wojny światowej.