Wystawa wirtualna „Łęczyca dawna i zapomniana”

Łęczyca dawna i zapomniana. Wirtualna galeria ze zbioru bibliotecznego Archiwum Państwowego w Płocku
Oddział w Łęczycy     

          Zapraszamy do zapoznania się z wystawą wirtualną, na którą składają się fotografie dotyczące miasta Łęczycy, pochodzące z zasobu bibliotecznego  Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy. Każde miasto ma dwie twarze: tę historyczną, często trudną do odtworzenia, i tę teraźniejszą, kojarzoną z pędem oraz rozwojem. W przypadku Łęczycy spojrzenie na obie strony jest szczególnie fascynujące.

          Na wystawie prezentujemy 65 wybranych fotografii  publikowanych w “Ziemi Łęczyckiej” – tygodniku regionalnym z lat 1956-1977. Dzięki starym fotografiom zamieszczonych w tym czasopiśmie dawna Łęczyca ocalała znów przynajmniej częściowo. Prezentujemy fotografie autorstwa: J. Gierlińskiego, H. Rrześnego, Z. Kowalczyka, S. Marciniaka, P. Marynowskiego, J. Kamińskiego, W. Piotrowskiego, M. Gralewskiego, M. Pisarkiewicza, A. Kaczmarka, S. Leszczyńskiego. Fotografie przedstawiają fragmenty przeszłości: zapominanych czasami budynków oraz ulic. Aby uzmysłowić drogę, jaką przeszła Łęczyca, przedstawiamy nieliczne fotografie dawnych ulic, budynków, świątyń doskonale znanych i już nieistniejących. Prezentowane fotografie przyporządkowane zostały do 6 grup: zabytki Łęczycy i okolic, szkoły ulice, osiedla mieszkaniowe, ważne budynki, ważne miejsca, handel-obiekty.
         Wśród prezentowanych fotografii na uwagę zasługują:

Grodzisko w Tumie pod Łęczycą z widokiem na Archikolegiatę zbudowaną w 1161 r[1]. Jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej  w Polsce. Do średniowiecznego zabytku, czyli Kolegiaty w Tumie dołączyło zrekonstruowane grodzisko w Tumie z XIII w¹. To wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Starostwa Powiatowego w Łęczycy realizowany pod nazwą „Tum perła romańskiego szlaku na ziemi łęczyckiej” zakończony w roku 2022.

Zamek w Łęczycy zbudowany w XIV w. przez króla Polski Kazimierza Wielkiego. Pełnił funkcję fortyfikacji oraz siedziby administracji i sądów ziemi łęczyckiej. W wyniku działań wojennych zniszczony, odbudowany w latach 1967-1973.

Ratusz stojący pośrodku rynku (Pl. Kościuszki), na miejscu wcześniejszego najprawdopodobniej drewnianego ratusza, został zbudowany w latach 1788-1790, według projektu Jakuba Kubickiego. Jest to budynek jednopiętrowy, murowany, rozmieszczony na planie zbliżonym do kwadratu. W 1837 roku zakupiono na wyposażenie ratusza zegar, który ostatecznie zainstalował w roku 1842 Jakub Kohn, prawdopodobnie z jednej z facjatek budynku. Na zewnątrz w zamurowanej wnęce okna znajduje się tablica marmurowa z napisem po łacinie mówiąca o powstaniu ratusza. Do 1975 r. ratusz był nie tylko siedzibą władz miejskich. W XIX w. mieściła się tu Kasa Dywizyjna (wojskowa), Komisja Cywilno Wojskowa, a nawet areszt i kilka sklepów. Obecnie znajduję się Urząd Stanu Cywilnego.

Kolejne prezentowane fotografie to wybrane miejsca kultu-świątynie.:

Kościół farny pw. Św. Andrzeja Apostoła wzmianka o istnieniu drewnianego kościoła mówi
o roku 1299. Pierwotny kościół farny powstał z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1333-1338. Istniał do 1406 r. kiedy to w czasie najazdu Krzyżaków spłonęło miasto i wraz z nim kościół. Konsekracja już murowanej świątyni odbyła się w roku 1425. Następna konsekracja miała miejsce w 1595 roku przez biskupa płockiego Franciszka Łęckiego prawdopodobnie po zniszczeniach spowodowanymi licznymi w tym czasie pożarami. W XVII i XVIII wieku kilkakrotne przebudowy zbarokizowały wnętrze kościoła. Fara była również miejscem sejmików szlacheckich, które na krótki czas przeniesiono do kościoła Bernardynów. Obecny kościół to budowla gotycka.

Kościół ewangelicko-augsburski, który znajdował się przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 24. To drewniana budowla w stylu skandynawskim. Kościół rozebrany w miejscowości wieś Ruda – Bugaj, gmina Bróżyca w powiecie łódzkim w 1843 r. przeniesiono do Łęczycy. Po II wojnie światowej obiekt był nie użytkowany, a w 1986 r. w wyniku wichury uszkodzony. Został rozebrany w 1986 r.

Cerkiew prawosławna – pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy, która została zbudowana po powstaniu styczniowym przy ulicy Kaliskiej. Po 1918 r. cerkiew sprofanowano, a jej budynek przeznaczono na magazyn miejski. Cerkiew została rozebrana w latach 1935-1936.

Synagoga została wzniesiona  w 1787 roku w stylu klasycystycznym z elementami barokowymi. W sąsiedztwie budynku głównego zbudowano w późniejszym czasie m.in. kahalne łaźnie. Jeden z tych obiektów, znajduje się przy ulicy Szpitalnej, powiększony o piętro, przetrwał do czasów współczesnych. W 1940 roku synagoga podpalona przez Niemców spłonęła.  Była obstawiona przez niemieckich żandarmów by łęczycanie nie mogli jej gasić. Płonęła trzy dni. Przez te trzy doby, przez cały czas młoda Żydówka-pianistka, mieszkająca na pierwszym piętrze naprzeciwko bóźnicy, przy otwartym oknie grała na pianinie gdy płonął jej Dom Modlitwy. Grała dopóki żandarmi nie opuścili swoich posterunków koło płonącej synagogi [2].

Wśród fotografii prezentujemy ciekawostkę związaną z  obiektem kultowym kryształową trumienkę ze zwłokami dwuletniego dziecka, którego zamordował żebrak z polecenia łęczyckich Żydów. Trumienkę można było oglądać u Bernardynów do 1945 r. Relikwia została skonfiskowana  prawdopodobnie przez Żydów pod pretekstem badań i do Łęczycy nie powróciła.

Jednocześnie pokazujemy jakże ważne dla społeczeństwa placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje organów władzy terytorialnej, użyteczności publicznej, instytucje ochrony zdrowia, ulice skwerki i osiedla.

Chcemy by młode pokolenia przeniosły się do przeszłości za pomocą przedstawionych fotografii. Dajemy możliwość skonfrontowania starej Łęczycy z obecną, a starszym pokoleniom ze wspomnieniami. Może będzie interesująco spojrzeć w ten „nasz album”
i powrócić na krótką chwilę do przeszłości i miejsc pełnych emocji.

Wstęp i opis dokumentów: Jolanta Górska-Sieradzka, Ewelina Markiewicz,

Współpraca: Tomasz Chodorowski i Andrzej Słoniec.

[1] Miejska Biblioteka Publiczna, Łęczyca zapomniana pocztówki, fotografie i ryciny, Łęczyca 1997, s.12

[2]  Grąbczewski Wiktoryn, Skrwawiona Bzura, Łęczyca 2015, s. 86

Wystawa wirtualna ,,Łęczyca dawna i zapomniana’’ ze zbioru bibliotecznego przechowywanego w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy

I. Zabytki w Łęczycy i okolicy, ważne symbole

  1. Grodzisko w Tumie pod Łęczycą, Ziemia Łęczycka 1958, Nr 4, s. 1
  2. Zamek w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 14, s. 1
  3. Ratusz, Ziemia Łęczycka 1970, Nr 22, s. 1
  4. Zabytkowy Kościół Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1970, Nr 19, s. 6
  5. Cerkiew Prawosławna – rozebrana w latach 20-tych XX wieku, Ziemia Łęczycka 1990, Nr 6, s. 8
  6. Synagoga  Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1993, Nr 10, s. 6
  7. Kościół ewangelicki, Ziemia Łęczycka 1959, Nr 2 s. 5
  8. Sejm w Łęczycy obraz J. Matejki, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 26, s.1
  9. Dawny budynek Przedszkola i Żłobka Łęczyckich Zakładów Górniczych, obecnie siedziba łęczyckiego oddziału Archiwum przy ul. Belwederskiej 38; Ziemia Łęczycka 1957.
  10. Symbol górniczej Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 28, s. 3
1. Grodzisko w Tumie pod Łęczycą, Ziemia Łęczycka 1958, Nr 4, s. 1
2. Zamek w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 14, s. 1
3. Ratusz, Ziemia Łęczycka 1970, Nr 22, s. 1
4. Zabytkowy Kościół Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1970, Nr 19, s. 6
5. Cerkiew Prawosławna - rozebrana w latach 20-tych XX wieku, Ziemia Łęczycka 1990, Nr 6, s. 8
6. Synagoga Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1993, Nr 10, s. 6
7. Kościół ewangelicki, Ziemia Łęczycka 1959, Nr 2 s. 5
8. Sejm w Łęczycy obraz J. Matejki, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 26, s.1
9. Dawny budynek Przedszkola i Żłobka Łęczyckich Zakładów Górniczych, obecnie siedziba łęczyckiego oddziału Archiwum przy ul. Belwederskiej 38; Ziemia Łęczycka 1957.
10. Symbol górniczej Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 28, s. 3

II. Szkoły

11 . Budynek Państwowego Liceum Pedagogicznego w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1958, Nr 5 s. 6
12. Nowa Szkoła w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1959, Nr 5-6, s. 1
13. Szkoła Podstawowa nr 3, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 6, s. 10
14. Osiedle Górnicze na Waliszewie. Na pierwszym planie Szkoła Górnicza, drugim – hotel, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 11, s. 7
15. Internat dla młodzieży szkół średnich w Łęczycy, Ziemia Łęczycka, 1958, Nr 1, s. 10
16. Szkoła Podstawowa nr 4, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 71, s. 1

11 . Budynek Państwowego Liceum Pedagogicznego w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1958, Nr 5 s. 6
12. Nowa Szkoła w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1959, N 5-6, s. 1
13. Szkoła Podstawowa nr 3, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 6, s. 10
14. Osiedle Górnicze na Waliszewie. Na pierwszym planie Szkoła Górnicza, drugim – hotel, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 11 s. 7
15. Internat dla młodzieży szkół średnich w Łęczycy, Ziemia Łęczycka, 1958, Nr 1 s. 10
16. Szkoła Podstawowa nr 4, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 71, s. 1

III. Ulice, osiedla mieszkaniowe

17. Budowla osiedla niemieckiego w Łęczycy ,,hajmatów’’, Ziemia Łęczycka 1992, Nr 12, s. 7
18. Łęczyca, fragment najstarszej dzielnicy, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 2, s. 10
19. Kamienica przy ul. Żydowskiej, Ziemia Łęczycka 1959, Nr 8, s. 7
20. Zabytkowe Kamieniczki, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 8, s. 4
21. Łęczycki zaułek, w głębi bloki górnicze przy ul. Belwederskiej, Ziemia Łęczycka 1976, Nr 8, s. 3
22. Nowe Osiedle, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 6, s. 10
23. Kamienica przy pl. Zjednoczenia – obecnie ul. Przedrynek, Ziemia Łęczycka 1976, Nr 6, s. 10
24. Łęczyca ulica Łąkowa, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 10, s. 6
25. Piękno Łęczycy. Widok od strony Bzury na centrum – obecnie ulica Sienkiewicza, Ziemia Łęczycka 1977 , Nr 12, s. 1
26. Bloki przy ulicy Konopnickiej po rozbiórce młyna przy ul. Buczka (obecnie ul. Kaliska), Ziemia Łęczycka 1977, Nr 19, s. 3
27. Osiedle Ozorkowskie Przedmieście, Ziemia Łęczycka 1977,Nr 26, s. 1
28. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Zachodniej w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 9 s. 4
29. Kamienica, Al. 1-go Maja – obecnie budynek PKO, Ziemia Łęczycka, 1977, Nr 16, 1s. 3
30. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Belwederskiej, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 11, s. 8
31. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Solnej, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 11, s. 2
32. Ulica Szpitalna – postój taxi, Ziemia Łęczycka 1975 Nr 43, s. 1
33. Łęczyckie kamieniczki – widok na ul. Poznańską , Ziemia Łęczycka 1975, Nr 47, s. 1

17. Budowla osiedla niemieckiego w Łęczycy ,,hajmatów’’, Ziemia Łęczycka 1992, s. 7
18. Łęczyca, fragment najstarszej dzielnicy, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 2, s. 10
19. Kamienica przy ul. Żydowskiej, Ziemia Łęczycka 1959, Nr 8, s. 7
20. Zabytkowe Kamieniczki, Ziemia Łęczycka 1961, Nr8, s. 4
21. Łęczycki zaułek, w głębi bloki górnicze przy ul. Belwederskiej, Ziemia Łęczycka 1976, Nr 8, s. 3
22. Nowe Osiedle, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 6, s. 10
23. Kamienica przy pl. Zjednoczenia - obecnie ul. Przedrynek, Ziemia Łęczycka 1976, Nr 6, s. 10
24. Łęczyca ulica Łąkowa, Ziemia Łęczycka 1957, Nr10, s. 6
25. Piękno Łęczycy. Widok od strony Bzury na centrum - obecnie ulica Sienkiewicza, Ziemia Łęczycka 1977 , Nr 12, s. 1
26. Bloki przy ulicy Konopnickiej po rozbiórce młyna przy ul. Buczka (obecnie ul. Kaliska), Ziemia Łęczycka 1977, Nr 19, s. 3
27. Osiedle Ozorkowskie Przedmieście, Ziemia Łęczycka 1977, s. 1
28. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Zachodniej w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 9 s. 4
29. Kamienica, Al. 1-go Maja – obecnie budynek PKO, Ziemia Łęczycka, 1977, Nr 16, 1s. 3
30. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Belwederskiej, Ziemia Łęczycka 1957 Nr 11, s. 8
31. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Solnej, Ziemia Łęczycka 1957 Nr 11, s. 2
32. Ulica Szpitalna – postój taxi, Ziemia Łęczycka 1975 Nr 43, s. 1
33. Łęczyckie kamieniczki – widok na ul. Poznańską , Ziemia Łęczycka 1975 Nr 47, s. 1

IV. Ważne budynki

34. Wizja przyszłej Łęczycy, 1957, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 11, s. 11
35. Gmach Partii pobudowany w l. 1952-1953, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 6, s. 7
36. Gmach Komitetu Powiatowego PZPR w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1958, Nr 2, s. 1,
37. Szpital w Łęczycy, Ziemia Łęczycka, 1958, Nr 1, s. 4
38. Szpital w Łęczycy, Ziemia Łęczycka, 1972, Nr 38, s. 1
39. Poczta, Ziemia Łęczycka 1961, Nr 4, s. 10.
40. Magazyny PZGS na stacji kolejowej w Łęczycy, Ziemia Łęczycka, 1958, Nr 5, s. 4
41. Dom Rzemiosła przy ul. Waryńskiego w Łęczycy – obecnie ul. Poznańska , Ziemia Łęczycka 1976, Nr 3, s. 8
42. Widok na biurowiec Sp. Ogr. Bzura , Pl. Kościuszki, Ziemia Łęczycka 1976, Nr 2, s. 1
43. Dworzec PKS przy ul. Belwederskiej, Ziemia Łęczycka 1977, Nr 6, s. 12
44. Nowo pobudowany gmach ambulatorium dla zakładowego lecznictwa górniczego, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 11, s. 1
45. Rysunek Ochotniczej Straży Pożarnej, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 61, s. 1
46. Budynek Sądu, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 40, s. 1
47. Budynki przy gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1975, Nr 13, s. 1
48. Budynek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1972, Nr 42, s. 3
49. Hala ŁZG oddana do eksploatacji, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 42, s. 1
50. ,,Watina’’ nowy element architektoniczny w starej Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 42, s. 1
51. Dom Kultury w Łęczycy z zabytkową bramą, Ziemia Łęczycka 1972, Nr 50, s. 3
52. POM w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 6, s. 1
53. Budynek Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ziemia Łęczycka 1975, Nr 50, s. 1
54. Młyn parowy przy ul. Kaliskiej, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 10, s. 4

34. Wizja przyszłej Łęczycy, 1957, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 11, s. 11
35.Gmach Partii pobudowany w l. 1952-1953, Ziemia Łęczycka 1957, s. 7
36.Gmach Komitetu Powiatowego PZPR w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1958 s. 1
37. Szpital w Łęczycy, Ziemia Łęczycka, 1958, s. 4
38. Szpital w Łęczycy, Ziemia Łęczycka, 1972, Nr 38, s. 1
39. Poczta, Ziemia Łęczycka 1961, s. 10.
40. Magazyny PZGS na stacji kolejowej w Łęczycy, Ziemia Łęczycka, 1958, s. 4
41. Dom Rzemiosła przy ul. Waryńskiego w Łęczycy – obecnie ul. Poznańska , Ziemia Łęczycka 1976, Nr 3, s. 8
42. Widok na biurowiec Sp. Ogr. Bzura , Pl. Kościuszki, Ziemia Łęczycka 1976, Nr 2, s. 1
43. Dworzec PKS przy ul. Belwederskiej, Ziemia Łęczycka 1977, Nr 6, s. 12
44. Nowo pobudowany gmach ambulatorium dla zakładowego lecznictwa górniczego, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 11, s. 1
45. Rysunek Ochotniczej Straży Pożarnej, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 61, s. 1
46. Budynek Sądu, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 40, s. 1
47. Budynki przy gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1975, Nr 13, s. 1
48. Budynek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1972, Nr 42, s. 3
49. Hala ŁZG oddana do eksploatacji, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 42, s. 1
50. ,,Watina’’ nowy element architektoniczny w starej Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 42, s. 1
51. Dom Kultury w Łęczycy z zabytkową bramą, Ziemia Łęczycka 1972, Nr 50, s. 3
52. POM w Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 6, s. 1
53. Budynek Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ziemia Łęczycka 1975, Nr 50, s. 1
54. Młyn parowy przy ul. Kaliskiej, Ziemia Łęczycka 1957, Nr 10, s. 4

V. Ważne miejsca

55. Wjazd do Łęczycy od strony Topola Królewska, Ziemia Łęczycka 1976, Nr 47, s. 1
56. Zalew Łęczycki – obecnie, Ziemia Łęczycka 1977, Nr 33, s. 1
57. Hałdy. Widok od strony Zalewu , Pl. Kościuszki, Ziemia Łęczycka 1977, Nr 30, s. 1
58. Łęczycki park , Pl. Kościuszki, Ziemia Łęczycka 1970, Nr 45, s. 3
59. Skwer przed domem nr 8 przy ul. Buczka z widokiem na Pac Kościuszki, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 27, s. 1

55. Wjazd do Łęczycy od strony Topola Królewska, Ziemia Łęczycka 1976, Nr 47 s. 1
56. Zalew Łęczycki – obecnie, Ziemia Łęczycka 1977, Nr 33, s. 1
57. Hałdy. Widok od strony Zalewu , Pl. Kościuszki, Ziemia Łęczycka 1977, nr 30, s. 1
58. Łęczycki park , Pl. Kościuszki, Ziemia Łęczycka 1970, Nr 45, s. 3
59. Skwer przed domem nr 8 przy ul. Buczka z widokiem na Pac Kościuszki, Ziemia Łęczycka 1974, Nr 27, s. 1
60. Basen dla Łęczycy, Ziemia Łęczycka 1975, Nr 24, s. 1

VI. Handel – obiekty

61. Pawilon ,,Konsumy’’ przy ul. Buczka, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 23, s. 1
62. Nowy budynek PUPiK,, Ruch’’, Ziemia Łęczycka 1970, Nr 42, s. 1
63. Pawilon ,,1001 drobiazgów przy ul. Sienkiewicza, Ziemia Łęczycka 1973, Nr 44, s. 3
64. Pawilon handlowy przy ul. Konopnickiej, Ziemia Łęczycka 1975, Nr 31, s. 1
65. Pawilon meblowy przy ul. Zachodniej, Ziemia Łęczycka 1975, Nr 24, s. 1