Promocja publikacji

 

W piątek 3 grudnia 2021 r. odbyła się promocja dwóch publikacji Archiwum Państwowego w Płocku. Zaprezentowano XIII Tom Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego oraz książkę “Kazimierz Jan Franciszek Staszewski” autorstwa dr. inż. Piotra Gryszpanowicza. 

W bieżącym tomie “Płockiego Rocznika historyczno-Archiwalnego” znalazło się kilka tekstów naukowych. W dziale “Artykuły” na temat posłów i deputowanych na sejm w latach 1809-1831 z obszaru departamentu i województwa płockiego artykuł przygotował prof. Andrzej Sikorski. Autor niezwykle skrupulatnie zbadał źródła dotyczące tych postaci przechowywane m.in. w: Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwach Państwowych: w Płocku, Toruniu, Włocławku, Warszawie, Mławie, Pułtusku i Łodzi
W niniejszym tomie kilka artykułów poświęconych zostało ziemi gostynińskiej. Tomasz Cybulski przybliżył postać pochodzącego z Gostynina ewangelickiego biskupa ks. Adama Wegerta. Tematykę martyrologii duchowieństwa ziemi gostynińskiej w okresie niemieckiej okupacji nakreślił dr Marian Chudzyński. Z kolei źródła do dziejów rodziny Wittenbergów w zasobie płockiego Archiwum przedstawił dr Grzegorz Gołębiewski.
Tematyka łęczycka znalazła odzwierciedlenie w artykule dr. Tomasz Stolarczyka, opisującym dwa źródła z 1826 i 1827 r. do historii Szkoły Wydziałowej w Łęczycy, przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego i Wojewódzkiej Bibliotece im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Z kolei Elżbieta Pajor, z okazji 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego zaprezentowała źródła archiwalne dotyczące tej tematyki z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie. Nie zabrakło także płockiego tematu. Dla miłośników odkrywania tajemnic związanych z historią tablic i budynków polecam artykuł dr. inż. Piotra Gryszpanowicza dotyczący historii tablic na płockim Ratuszu.
Całość tradycyjnie uzupełnia Kronika, w której Krystyna Bańka przybliżyła działalność Archiwum Państwowego w Płocku w 2020 roku.
Zawartość XIII Tomu czasopisma przybliżył dr Tomasz Piekarski dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku i redaktor naczelny.
Kolejną publikacją zaprezentowaną podczas wieczoru była biografia Kazimierza Staszewskiego autorstwa dr. Piotra Gryszpanowicza. O książce opowiedział jej autor, dr historii, inż budownictwa, prezes Towarzystwa Technicznego w Płocku, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego i wykładowca w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej. Bohater biografii był płockim geometrą, autorem projektów ulic w Płocku w okresie międzywojennym, znanym działaczem społecznym. Płock zawdzięcza mu m.in. jedno z ważniejszych źródeł kartograficznych dotyczących Płocka – Plan miasta z 1906 roku. Był autorem także wielu innych dokumentów i planów, dzięki którym dzisiaj możliwe jest badanie historii tego grodu.

Do przedstawienia tej postaci w nowym świetle przysłużyły się materiały źródłowe z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku prezentowane w niniejszej publikacji. Pozwoliły one na ukazanie bohatera książki w nowym, szerszym kontekście na tle historii miasta początków XX wieku i okresu międzywojennego.
Podczas promocji zaprezentowane zostały oryginalne dokumenty dotyczące postaci Kazimierza Staszewskiego. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego grant pozwolił na wydanie książki.