Dzień Darczyńcy

W 2020 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk w uznaniu i dla uhonorowania wszystkich darczyńców Archiwów Państwowych ustanowił w dniu 6 grudnia ogólnopolski Dzień Darczyńcy. W tym dniu dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali swoje cenne zbiory wzbogacając narodowy zasób archiwalny. Zachęcamy także do kontaktu i do dzielenia się swoimi archiwami rodzinnymi. Przekazane do Archiwów Państwowych będą zachowane dla przyszłych pokoleń.

W sposób szczególny dziękujemy dziś Panu Pawłowi Mirosławowi Kosowskiemu, który przekazał fotografie ze zbiorów rodzinnych  nieżyjącego już ojca Pana Mirosława Kosowskiego. Stanowią one uzupełnienie “Kolekcji Bolesława Kosowskiego” i ukazują życie rodziny Kosowskich i Tomczaków w międzywojennym Płocku.

Poniżej prezentujemy kilka przekazanych fotografii i zapraszamy do oglądania i poznawania kolekcji ze zbiorów rodzinnych na stronie www.archiwarodzinne.gov.pl