Odczyt “Łęczyca w kronice Polski, Litwy i Żmudzi Macieja Stryjkowskiego”

20 marca 2024 r. w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy odbył się zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Naukowym Płockim Oddział w Łęczycy odczyt dr. Tomasza Stolarczyka na temat ,,Łęczyca w kronice Polski, Litwy i Żmudzi Macieja Stryjkowskiego’’.  

W spotkaniu uczestniczyła młodzież licealna, członkowie lokalnych stowarzyszeń, pasjonaci historii oraz przedstawiciele miasta Łęczyca w osobie Pana Wojciecha Czapjia Zastępcy Burmistrza.