Źródła archiwalne w edukacji historycznej – szkolenie dla nauczycieli

22 lutego 2024 r. w ramach cyklu “Przygoda z historią” na zaproszenie i we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku w Archiwum Państwowym w Płocku odbyło się dla grona nauczycieli szkolenie pt. “Źródła archiwalne w edukacji historycznej”.

Podczas szkolenia nauczyciele poznali materiały archiwalne przydatne w edukacji historycznej. Zapoznani zostali z możliwościami prowadzenia zajęć w Archiwum dla różnych grup wiekowych oraz z ofertą edukacyjną Archiwum Państwowego w Płocku.