Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny, Tom XV

Ukazał się nowy numer naszego czasopisma. W XV tomie „Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” znalazły się teksty nawiązujące do obchodzonych w 2023 roku rocznic historycznych oraz pokazujące źródła archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym w Płocku.

Do 160. rocznicy powstania styczniowego nawiązuje artykuł prof. Anny Marii Stogowskiej
o represjach popowstaniowych wobec księży diecezji płockiej. Z kolei do przypadającej w tym roku setnej rocznicy przyłączenia Radziwia do Płocka odnosi się tekst Magdaleny Młodziejewskiej pokazujący specyfikę zabudowy tej dzielnicy w świetle Akt miasta Płocka oraz mająca charakter wspomnieniowy interesująca opowieść Benedykta Nowaka.

Do różnych aspektów zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Płocku odwołują się także artykuły pracowników instytucji. Jarosław Jóźwiak przedstawił funkcjonowanie kancelarii rosyjskiej na przykładzie dokumentów płockiego Rządu Gubernialnego i akt miejskich a Olga Kądalska zaprezentowała materiały ulotne przechowywane w zasobie płockiego Archiwum. Z kolei Krystyna Bańka opisuje najstarszy dokument przechowywany w naszym zasobie jakim jest pergaminowy Statut rzemieślników gostynińskich z 1664 r.

Całość uzupełnia tradycyjnie sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Płocku w 2022 roku.

Rocznik jest do nabycia w Archiwum Państwowym w Płocku w cenie 23 zł. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. 24-266-29-10; email: sekretariat@plock.ap.gov.pl)