Jak Radziwie do Płocka przyłączano – katalog wystawy

“Jak Radziwie do Płocka przyłączano. Historie ukryte w dokumentach” to katalog wystawy materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku zorganizowanej z okazji 100. rocznicy wydarzenia w dnia 21 marca 28 kwietnia 2023 roku.

Autorami katalogu są Magdalena Młodziejewska i Tomasz Piekarski. Składają się na niego prezentowane na wystawie dokumenty obrazujące proces przyłączania Radziwia do Płocka. Pochodzą z zespołów archiwalnych takich jak: Akta miasta Płocka czy Inspektor Szkolny w Płocku.

Wersja drukowana jest do nabycia w sekretariacie Archiwum Państwowego w Płocku w cenie 17 zł. W tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonu 24-266-29-10 lub e-mail: sekretariat@plock.ap.gov.pl

Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna do pobrania bezpłatnie.