Feriowisko 2023

15 lutego 2023 r. p. Magdalena Młodziejewska reprezentowała Archiwum Państwowe w Płocku podczas realizacji projektu profilaktyczno – edukacyjnego Straży Miejskiej w Płocku  pn. „Feriowisko 2023″ . W ramach współpracy przygotowano punkt kontroli dotyczący działalności i zasobu  AP Płock w Szkole Podstawowej Nr 21 w Płocku dla około 100 dzieci z świetlic środowiskowych i klubów profilaktyki środowiskowej z terenu Płocka