Obrona Płocka 1920 w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. Wystawa wirtualna

Z okazji 100. rocznicy bohaterskiej obrony Płocka przed wojskami bolszewickimi zapraszamy do zapoznania się z wystawą wirtualną z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. Na ekspozycji zaprezentowano 26 dokumentów archiwalnych odnoszących się do walk o Płock w roku 1920.

Eksponowane archiwalia dotyczące pożyczki państwowej na cele obrony państwa, poboru do wojska, ewakuacji ludności pokazują stan przed obroną Płocka. Zaprezentowane relacje poszkodowanych płocczan z różnych grup społecznych i narodowościowych oddają panującą w mieście atmosferę podczas walk. Zeznania, opisy strat moralnych, protokoły z szacowania szkód materialnych poniesionych przez mieszkańców oraz wykazy i ekspertyzy zniszczeń wojennych w budowlach i nieruchomościach miejskich pokazują skalę rabunków i zniszczeń dokonanych przez bolszewików. Wystawę zamykają protokoły obrad Rady Miejskiej, podczas których upamiętniono bohaterstwo płocczan w czasie walk ulicznych z bolszewikami i udekorowano miasto Krzyżem Walecznych.

Społeczeństwo Płocka za obronę miasta przed bolszewikami w 1920 r. zapłaciło wysoką cenę w postaci zniszczeń materialnych, strat moralnych, a także utraty życia ok. 100 cywili. Podczas trwającej 21 ½ godziny bitwy wiele osób poległo lub odniosło obrażenia fizyczne i moralne, w tym kobiety i dzieci oraz starcy. Według danych szacunkowych żołnierze dopuścili się w Płocku 52 gwałtów na kobietach (w tym na 4 sanitariuszkach) i to często w obecności ich rodzin – mężów, matek, dzieci, terroryzując ofiary i ich domowników bronią.

Bolszewicy po wkroczeniu do Płocka dniu 18 VIII o godz. 15 oddali się grabieży i rabunkom. Zabierali wszystko, co stanowiło jakąkolwiek wartość tj. najchętniej pieniądze i kosztowności, ale także ubrania, buty, bieliznę, pościel, stołowiznę, przedmioty codziennego użytku, nawet takie jak grzebienie, ołówki, zapałki oraz żywność. Z kobiet zdzierali biżuterię: kolczyki, pierścionki, obrączki, zegarki. Jednocześnie z rabunkiem mieszkań dokonywali w nich zniszczeń: rozbijali meble, darli książki, tłukli szkło, a nawet w poszukiwaniu pieniędzy i biżuterii wyrzucali sadzę z pieców. Niszczyli to wszystko, co nie stanowiło dla nich wartości użytkowej lub nie mogli ze sobą zabrać.

Najeźdźcy wpadali do domów prywatnych pod pretekstem poszukiwania polskich żołnierzy. Nie tylko dokonywali rabunków, ale także znęcali się nad ofiarami, grożąc im i ich najbliższym śmiercią. Rabunek odbywał się z reguły wśród bicia i krzyków oraz przekleństw, w ogólnej atmosferze zastraszenia domowników.

Rabowanie ludności i gwałcenie kobiet przez czerwonoarmistów odbywało się za zgodą, a wręcz za zachętą dowódców i komisarzy politycznych, którzy obiecywali wcześniej żołnierzom, że po zajęciu miasta dostaną w nagrodę pozwolenie na dwudniowy rabunek.

Bandy kozaków penetrowały płockie kościoły, zabierając z nich, co się da i w brutalny sposób traktowały płockich księży i zakonników. W klasztorze mariawickim dokonano rabunku podczas nabożeństwa, okradając i lżąc księdza prefekta Filipa Feldmana w obecności parafian. Klasztor kilkakrotnie nachodziły grupy pijanych żołnierzy plądrujących pomieszczenia w poszukiwaniu sióstr zakonnych, które przed gwałtem uchroniła zdecydowana postawa księdza prałata Feldmana. Z kolei w kościele farnym tamtejszy wikary ks. Franciszek Gowor był dwukrotnie wyprowadzany na cmentarz w miejsce, gdzie leżały trupy polskich żołnierzy i zastraszany. Oprócz tego dwukrotnie zmuszano go do rozebrania się w celu rewizji i trzykrotnie stawiano przy ścianie do rozstrzelania.

Pastwą bolszewików padła na równi z katolikami ludność dzielnicy żydowskiej tj. obok lokali mieszkalnych, sklepów, także żydowskie instytucje dobroczynne i społeczne, którym zrabowano m.in. produkty z darów amerykańskich. Łącznie gmina żydowska poniosła straty na ok. 400 tys. marek polskich.

Obwieszczenie Magistratu z dn. 24 VIII 1920 r. wezwało  płocczan do składania zeznań o poczynionych w mieście przez bolszewików gwałtach. Zeznania były obowiązkowe. Składano je w prokuraturze płockiej oraz Ekspozyturze Oddziału II Sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego w Warszawie. Za niestawienie się groziły sankcje karne. Rejestracją strat moralnych i materialnych wyrządzonych mieszkańcom poszczególnych ulic zajmował się Wydział Kwaterunkowy. Zachowane w Aktach miasta Płocka relacje poszkodowanych tj. osób prywatnych jak i instytucji zawierają zarówno informacje o stratach materialnych – uszkodzeniu budynków, wybitych szybach, jak i moralnych – gwałty, zastraszanie. Powołana przez władze miejskie komisja do oszacowania strat materialnych, dokonując ich oględzin do końca grudnia 1920 r., oceniła je na sumę ok. 17 mln marek polskich, ok. 20 tys. rubli i 200 dolarów amerykańskich. Zniszczeniu uległo całe zaopatrzenie miasta w produkty żywnościowe (zboże, ziemniaki i inne produkty). W wyniku walk i grabieży zostało poszkodowanych ok. 800 rodzin. Straty polskie w ludności wyniosły ok. 300-400 rannych, 150-170 zabitych żołnierzy i ok. 100 cywili oraz ponad 300 wziętych do niewoli.

W roku 1921 Płock i jego obrońców uhonorowano odznaczeniami wojskowymi: 20 marca – udekorowano miasto i 42 osoby odznaką pamiątkową Obrony Płocka pod nazwą Krzyż za Męstwo i Odwagę, 10 kwietnia – marszałek Józef Piłsudski „w uznaniu bohaterstwa wykazanego przez ludność cywilną miasta Płocka w dniach 18 i 19 sierpnia 1920 r. podczas najazdu bolszewików” odznaczył miasto i 64 osoby Krzyżami Walecznych. Było to dla Płocka wielkie wyróżnienie, gdyż zostało drugim obok Lwowa, który – za obronę przed Ukraińcami w 1918 r. otrzymał Virtuti Militari, polskim miastem uhonorowanym wysokim odznaczeniem wojskowym.

Wstęp, wybór i opis dokumentów: Krystyna Bańka

Literatura:

Gołębiewski G., Obrona Płocka przed wojskami bolszewickim 18-19 sierpnia 1920 r., Płock 2015.

Olechowski M., Płock w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, Warszawa 2011.

Supeł C., Płock 1920, Warszawa 2010.

Obwieszczenie Starosty zachęcające ludność zamieszkałą w powiecie płockim do nabycia pożyczki państwowej w związku zagrożeniem bytu niepodległego Państwa Polskiego, 27 maja 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22522/

Odezwa Rady i Magistratu m. Płocka wzywająca mieszkańców zdolnych do noszenia broni do natychmiastowego wstępowania w szeregi armii ochotniczej, 12 lipca 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22086/

Obwieszczenie Dowództwa VI Rejonu obrony przyczółka mostowego w Płocku o ewakuacji mężczyzn w wieku od 17 do 40 lat z wyjątkiem osób należących do samorządu miejskiego oraz pracowników instytucji użyteczności publicznej, 15 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22513/

Obwieszczenie władz miejskich wzywające mieszkańców do złożenia zeznań o gwałtach dokonanych w Płocku przez bolszewików na ludności i wojsku, zwłaszcza jeńcach, 24 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22513/

Protokół zachowania się bolszewików w dn. 18 i 19 sierpnia w domu przy ul. Dobrzyńskiej pod Nr 19 w Płocku, 26 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Wykaz strat poniesionych przez mieszkańców domu przy ul. Dobrzyńskiej Nr 14 podczas napadu bolszewików na Płock, b.d. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Protokół zeznania Izydora Krzyżanowskiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej Nr 16, złożonego przed Prokuratorem Sądu Okręgowego w Płocku,  31 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Skarga Aleksandra Nickiego, właściciela piwiarni przy ulicy Kolegialnej Nr 30, wniesiona do Prokuratora przy Sądzie Okręgowym w Płocku na bolszewików, b.d. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Skarga Adama Olewczyńskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Kolegialnej Nr 33, wniesiona do Prokuratora przy Sądzie Okręgowym w Płocku na bolszewików, b.d. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Protokół zeznania Marii Juchniewiczowej, zamieszkałej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej Nr 12,  złożonego przed Prokuratorem Sądu Okręgowego w Płocku, 31 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Protokół zeznania Jana Juchniewicza, b. Mierniczego Dyrekcji Budowy Kolei Żelaznych,  przed Prokuratorem Sądu Okręgowego w Płocku, 31 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Relacja o gwałtach wyrządzonych przez bolszewików rodzinie Majera Frenkla, 5 września 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Relacja o krzywdach wyrządzonych przez bolszewików Abramowi Jakóbowiczowi, 5 września 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Relacja ks. prałata Filipa Feldmana z napadu kozaków na Klasztor Sióstr Mariawitek podczas wkroczenia wojsk bolszewickich do Płocka, 25 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Krótkie zeznanie ks. Franciszka Gowora, wikariusza parafii płockiej z napadu bolszewickiego w dniu 18 i 19 sierpnia 1920 r. na jego osobę i mieszkanie, 25 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Opis szkód wyrządzonych przez bolszewików na posesji przy ul. Dobrzyńskiej Nr 1 (w kościele farnym, plebani Płockiej Parafii Rzymskokatolickiej, w mieszkaniu proboszcza i pozostałych księży), 26 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Wykaz strat materialnych poniesionych przez Komitet Żydowski oraz żydowskie instytucje dobroczynne i społeczne podczas najazdu bolszewików w Płocku, 27 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Oświadczenie Stowarzyszenia Rolniczego Płockiego o ilości płodów rolnych zrabowanych przez wojsko bolszewickie z magazynów przy ul. Dobrzyńskiej, 26 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Protokół oceny zniszczeń wojennych w gmachu II Gimnazjum Męskiego w Płocku przez Komisję Miejską, 30 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 24705/

Informacja kierowniczki, siostry miłosierdzia, Marii Prusinowskiej, o stratach poniesionych podczas najazdu bolszewickiego przez Ochronę i Przytułek Św. Wincentego ā Paulo w Płocku na terenie nieruchomości przy ul. Więziennej Nr 34, 4 listopada 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 24705/

Protokół oszacowania strat w budynkach Szpitala skórno-wenerycznego w Płocku przy ul. Misjonarskiej Nr 9 wyrządzonych w dn. 18-19 sierpnia podczas walk ulicznych, 21 września 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 24705/

Wykaz strat poniesionych przez Magistrat m. Płocka podczas najścia bolszewików w dniu 18 sierpnia 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22524/

Wykaz zarejestrowanych do 1 kwietnia 1921 r. strat i zniszczeń w budowlach nieruchomości m. Płocka wyrządzonych podczas walk ulicznych przy wyparciu z miasta bolszewików /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 24705/

Do wszystkich obywateli Państwa Polskiego – odezwa Wydziału Wykonawczego Głównego Komitetu Popierania Skarbu Narodowego, 25 września 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22522/

Protokół LVI posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka w sprawie m.in. udekorowania miasta odznaką pamiątkową Obrony Płocka pod nazwą „Krzyż za męstwo i odwagę” w dowodzie uznania bohaterstwa jego mieszkańców podczas walk z bolszewikami, 20 marca 1921 r.  /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22087/

Protokół LIX posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka z udziałem Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego odznaczono miasto Krzyżem Walecznych, 10 kwietnia 1921 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22087/