Udział Archiwum Państwowego w Płocku w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym “Feriowisko 2020”

18 lutego 2020 roku  Archiwum Państwowe w Płocku kolejny raz wzięło udział w akcji Straży Miejskiej w Płocku “Feriowisko”. W ramach tego projektu profilaktyczno-edukacyjnego dzieci rozwiązywały różnego rodzaju zadania związane z działalnością poszczególnych placówek z terenu miasta Płocka. Punkt kontrolny AP Płock stworzyła p. Magdalena Młodziejewska. Odwiedziło go około 100 dzieci a zadania każde z nich rozwiązywało indywidualnie.