Ulicami Płocka w PRL-u. Wystawa wirtualna fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego w Płocku

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego w Płocku „Ulicami Płocka w PRL-u”. Prezentowane fotografie pochodzą z dwóch zespołów archiwalnych: Zbioru fotografii Tomasza Jacka Gałązki z Płocka i zespołu Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płocku. 

Płock – miasto o wspaniałej tradycji historycznej sięgającej średniowiecza, w okresie PRL – u był przede wszystkim ośrodkiem przemysłu. Funkcjonowały w nim ważne w skali kraju przedsiębiorstwa takie jak np. Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, Fabryka Maszyn Żniwnych czy Płocka Stocznia Rzeczna. Rozwój przemysłu od lat sześćdziesiątych spowodował napływ ludności i rozwój nowych osiedli. Płock w roku 1985 liczył około 115 tysięcy mieszkańców, był stolicą województwa i siedzibą jego władz.

Na wystawie prezentowane są m.in. ulice: Tumska, Kolegialna, Józefa Kwiatka, Grodzka z charakterystycznymi sklepami, Aleja gen. Floriana Kobylińskiego, Plac Narutowicza, Plac Obrońców Warszawy, a także miejsca oraz zabytki znane mieszkańcom Płocka takie jak: Katedra, Zamek Książąt Mazowieckich oraz Ratusz. Większość zdjęć pochodzi z lat osiemdziesiątych XX wieku.

Autor wystawy: dr Tomasz Piekarski, współpraca: Monika Żabowska

Wykaz fotografii:

 1. Strona tytułowa wystawy- w tle ul. gen. Floriana Kobylińskiego, Archiwum Państwowe w Płocku (dalej APP), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płocku (dalej KW PZPR), sygn. 1838.
 2. Ul. gen. Floriana Kobylińskiego z charakterystycznymi sklepami, lata osiemdziesiąte XX wieku, APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 3. Widok na Osiedle Tysiąclecia, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 4. Widok na Osiedle Tysiąclecia w trakcie budowy, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 5. Ignacego Łukasiewicza (most), widok na Osiedle Tysiąclecia, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 6. Osiedle Tysiąclecia, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 7. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 8. Osiedle Tysiąclecia, 1983 r., APP, Zbiór Fotografii Tomasza Jacka Gałązki z Płocka, (dalej ZFTJG), sygn. rob. 510.
 9. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (na Winiarach), lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 10. Ratusz płocki – w okresie PRL siedziba władz miejskich i Miejskiej Rady Narodowej, lata osiemdziesiąte XX w., Plac im. Marcelego Nowotki (obecnie Stary Rynek), APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 11. j.w.
 12. Józefa Kwiatka, widok od strony Placu 13 Straconych, rok 1983, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 13. Kamienice przy ówczesnym Placu im Marcelego Nowotki, obecnie Stary Rynek, po lewej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, dalej po prawej Dom Darmstadt, 1980 r., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 14. Ulica Grodzka z charakterystycznym ciągiem sklepów i punktów usługowych, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 15. j.w.
 16. Róg ul. Grodzkiej i Tumskiej, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 17. j.w.
 18. Zieg ul. Tumskiej, Grodzkiej i Kościuszki, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 19. Plac Gabriela Narutowicza, po lewej stronie widok na ówczesny Sąd Wojewódzki (obecnie Sąd Okręgowy), po prawej widoczna Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, lata osiemdziesiąte, APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 20. Plac Gabriela Narutowicza 8, siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1983 r.
 21. Plac Gabriela Narutowicza, Sąd, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 22. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, 1979 r., APP, KW PZPR, sygn. 1880.
 23. Widok na ówczesny Dom Wycieczkowy PTTK (dzisiaj Hotel Starzyński) oraz Amfiteatr, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 24. Urząd Wojewódzki w Płocku (obecnie Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), ul Kolegialna 15, widok od stronu parku przy Placu Obrońców Warszawy, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 25. Zabytkowa kamienica (przed wojną Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne), lata osiemdziesiąte XX w., ul. Kolegialna 28, APP, ZFTJG, sygn. rob. 141.
 26. j.w.
 27. Pomnik Władysława Broniewskiego, Plac Obrońców Warszawy, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 28. Zamek Książąt Mazowieckich (ówczesna siedziba Muzeum Mazowieckiego w Płocku), po lewej pomnik Ludwika Krzywickiego, w dali wieże Katedry, Wzgórze Tumskie, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 29. Pomnik Ludwika Krzywickiego autorstwa Stanisława Lisowskiego, Wzgórze Tumskie, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 30. Zamek Książąt Mazowieckich (ówczesna siedziba Muzeum Mazowieckiego w Płocku), na pierwszym planie Wieża Zegarowa, w dali wieże Katedry, Wzgórze Tumskie, lata osiemdziesiąte, APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 31. Zamek Książąt Mazowieckich (ówczesna siedziba Muzeum Mazowieckiego w Płocku), na pierwszym planie Wieża Zegarowa, w dali wieże Katedry, Wzgórze Tumskie, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 32. Zamek Książąt Mazowieckich (ówczesna siedziba Muzeum Mazowieckiego w Płocku), z lewej Wieża Zegarowa, z prawej Wieża Szlachecka, w dali wieże Katedry, Wzgórze Tumskie, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 33. Budynek dawnego opactwa benedyktyńskiego, ówczesna siedziba Muzeum Mazowieckiego w Płocku, lata osiemdziesiąte XX w., APP, KW PZPR, sygn. 1838.
 34. Widok na wieże Katedry i Wieżę Zegarową, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 35. Wieża Zegarowa, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 36. Elewator Zbożowy w Radziwiu po lewej stronie Wisły, widok ze Wzgórza Tumskiego, 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 37. Wisła pod Płockiem w 1983 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 510.
 38. Wzgórze Tumskie, 1984 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 495.
 39. Widok na Wisłę, nabrzeże i Wzgórze Tumskie w 1984 r., APP, ZFTJG, sygn. rob. 495.