Śladami żychlińskich Żydów – wernisaż wystawy

23 maja 2022 roku dzięki uprzejmości dyrektora Magdaleny Modrzejewskiej-Rzeźnickiej  w Żychlińskim  Domu Kultury  odbył się wernisaż wystawy „Śladami żychlińskich Żydów” zorganizowany  w ramach projektu pod tym samym tytułem,  dofinansowanego przez FORUM DIALOGU, którego współorganizatorami są Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie.

Wystawa przenosi w czas przełomu  XIX i XX, gdy Żychlin był miastem, w którym wspólnie żyli Polacy i Żydzi. Można na nich zobaczyć m.in. odcisk przedwojennej pieczęci zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Żychlinie, fotografie mieszkańców przedwojennego Żychlina, którzy wyemigrowali za chlebem do Kanady, Argentyny i Palestyny. Dokumenty związane z przebudową synagogi, plan Żychlina z okresu okupacji hitlerowskiej z gettem, czy materiały o Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, który ratował żychlińskich Żydów.

Wystawa została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wspólnie z Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie. Partnerem w  projekcie jest Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, którego prezes Anna Wrzesińska podczas wernisażu w ciekawy sposób opowiadała o historii społeczności żydowskiej w Żychlinie. Bożena Gajewska opowiedziała o bogatych materiałach związanych z żychlińskimi Żydami zgromadzonych w kutnowskim Archiwum. W opracowaniu merytorycznym wystawy uczestniczyła także Elżbieta Pajor – starszy kustosz kutnowskiego Archiwum.

Wśród zwiedzających  wystawę był burmistrz Żychlina  Grzegorz Ambroziak, który objął patronatem honorowym  projekt „Śladami żychlińskich Żydów”. Projekt został objęty patronat honorowym  przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  Żydów w Polsce oraz  Stowarzyszenie Potomków  Żydowskiej Polski Centralnej Grupa Żychlin.

Wystawa jest czynna do 22 czerwca 2022 roku. Zapraszamy do jej obejrzenia.