11. Pierwsza rocznica istnienia Milicji Miejskiej w Płocku, 8 kwietnia 1918 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Milicja Miejska. Rozkazy dzienne 1918, sygn. 21710, k. 240):

✻ ✻ ✻

12. Zawiadomienie o kursach dla bibliotekarzy, maj 1918 r. (Inspektor Szkolny w Płocku [1879] 1917-1939, Korespondencje z Departamentem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn.1, k. 139):

✻ ✻ ✻

13. Pismo Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego w sprawie maszyny do pisania dla Inspektora Szkolnego w Płocku, czerwiec 1918 r. (Inspektor Szkolny w Płocku [1879] 1917-1939, Korespondencje z Departamentem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn.1, k. 153):

✻ ✻ ✻

14. Program nauczania języka polskiego, czerwiec 1918 r. (Inspektor Szkolny w Płocku [1879] 1917-1939, Programy szkół elementarnych powszechnych i podręczniki szkolne (książki szkolne) 1918-1919, sygn. 86, k. 3-4):

✻ ✻ ✻

15. Program nauczania gier i gimnastyki, czerwiec 1918 r. (Inspektor Szkolny w Płocku [1879] 1917-1939, Programy szkół elementarnych powszechnych i podręczniki szkolne (książki szkolne) 1918-1919, sygn. 86, k. 62):

✻ ✻ ✻

16. Materiał do programu nauki śpiewu (Inspektor Szkolny w Płocku [1879] 1917-1939, Programy szkół elementarnych powszechnych i podręczniki szkolne /książki szkolne/ 1918-1919, sygn. 86, k. 76):

✻ ✻ ✻

17. Wzór świadectwa szkolnego (Inspektor Szkolny w Płocku [1879] 1917-1939, Korespondencja z Departamentem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn.1, k. 144):

✻ ✻ ✻

18. Spis książek proponowanych dla nauczycieli (Inspektor Szkolny w Płocku [1879] 1917-1939, Akta Inspektora Szkolnego Okręgu Płockiego dotyczące szkoły elementarnej żydowskiej w Płocku, sygn. 19. k. 51):

✻ ✻ ✻

19. Rozporządzenia Burmistrza miasta Płocka, czerwiec 1918 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Rozporządzenia ogólne Burmistrza miasta Płocka, sygn. 21654, k.16):

✻ ✻ ✻

20. Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie roztoczenia opieki przez władze samorządowe nad budynkami państwowymi i poklasztornymi, lipiec 1918 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Różne sprawy: weterani z 1863 r., wywiezienie do Rosji archiwów z Płocka. T.II., sygn. 21708, k. 60):

Wprowadzenie i wybór dokumentów: dr Tomasz Piekarski

Reprodukcja materiałów archiwalnych: Monika Żabowska

Dofinansowano ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości