1. Listy ochotników wstępujących do Polskich Sił Zbrojnych (Cesarsko-Niemiecki Zarząd Cywilny w Płocku 1915-1918, Lista dobrowolnego wstąpienia do Wojska Polskiego, sygn. 45, k. 1-7.):

✻ ✻ ✻

2. Deklaracja Rady Miejskiej miasta Płocka z dnia 8 lutego 1917 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 2):

✻ ✻ ✻

3. List gratulacyjny Biskupa Płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego do Rady Miejskiej miasta Płocka z dnia 8 lutego 1917 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 5):

✻ ✻ ✻

4. Pismo Rady Miejskiej miasta Płocka do Marszałka Koronnego Tymczasowej Rady Stanu z dnia 8 lutego 1917 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 6):

✻ ✻ ✻

5. Pismo Wiceprezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego Stefana Rutskiego do Rady Miejskiej miasta Płocka z dnia 10 lutego 1917 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 11):

✻ ✻ ✻

6. Pismo Marszałka Koronnego Wacława Niemojowskiego do Rady Miejskiej miasta Płocka z dnia 28 lutego 1917 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 26.):

✻ ✻ ✻

7. Pismo dr. Aleksandra Macieszy do Rady Miejskiej miasta Płocka w sprawie bezrobocia i problemów aprowizacyjnych (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 23-24.)):

✻ ✻ ✻

8. Pismo Rady Miejskiej miasta Płocka do niemieckiego Naczelnika Powiatu w sprawie zmniejszenia racji żywnościowych ludności i trudności aprowizacyjnych z dnia 28 kwietnia 1917 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 79-84.):

✻ ✻ ✻

9. Sprawy sanitarne Płocka w sierpniu 1917 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 164-165.):

✻ ✻ ✻

10. Zakaz rozpowszechniania fotografii i obchodzenia imienin Józefa Piłsudskiego, marzec 1918 r. (Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952], Załączniki do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Płocka za rok 1917-1918 Tom I, sygn. 21631, k. 365):

Wprowadzenie i wybór dokumentów: dr Tomasz Piekarski

Reprodukcja materiałów archiwalnych: Monika Żabowska

Dofinansowano ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości