Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród finalistom i uczestnikom I etapu III edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” w kategorii klas IV – VII w województwie mazowieckim. Towarzyszył jej wernisaż wystawy “Od pergaminu do filmu. Ciekawostki archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku”.

W imieniu Pani Wioletty Krzyżanowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty gratulacje uczestnikom konkursu złożyła Pani Anna Wiśniewska Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Gratulacje uczestnikom konkursu a także życzenia archiwistom z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów złożył Pan Bogdan Banaszczak Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.

Wspólnie z Panią Anna Wiśniewską Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie dyplomy i nagrody finalistom konkursu wręczył dr Tomasz Piekarski Dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku.

Nagrody i dyplomy uczestnikom konkursy wręczył wspólnie z dyrektorem Archiwum Państwowego w Płocku Pan Bogdan Banaszczak Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Płocku

Uhonorowaliśmy również nauczycieli opiekunów finalistów i laureatów

Następnie uczestnicy uroczystości i zaproszeni goście zostali oprowadzeni po wystawie “Od pergaminu do filmu. Ciekawostki archiwalne z zasobu Archiwum państwowego w Płocku” oraz odwiedzili magazyny archiwalne.

https://www.facebook.com/share/p/YTdRs1f8WVaXrfFE

https://www.facebook.com/share/p/YTdRs1f8WVaXrfFE