Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom XIV

W XIV tomie „Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”  zapraszamy do lektury kilku artykułów prezentujących zagadnienia historyczne oraz dotyczące źródeł archiwalnych.

Rozwój kulturalny i architektoniczny Płocka w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego na tle wydarzeń politycznych przybliżył Marian Chudzyński. Z okazji 200-lecia powstania Towarzystwa Naukowego Płockiego jego pierwotne cele oraz okoliczności i znaczenie powstałego w wyniku pierwszych lat działalności Opisu województwa płockiego przedstawiła Anna Maria Stogowska.

Postać Augusta Zaleszczyńskiego – prezydenta Płocka w latach i bajkopisarza zaprezentowali Grzegorz Gołębiewski i Marcin Lutomierski. Z kolei materiały źródłowe dotyczące szkolnych wizytacji w okręgu płockim latach 1936-1937 opracowała Agnieszka Wojciechowska.

Z okazji przypadającej w 2022 roku 40. rocznicy powodzi w Płocku i okolicy artykuł prezentujący tę problematykę w świetle teleksów zachowanych w materiałach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przygotowali Krystyna Bańka i Tomasz Piekarski.

Całość uzupełnia tradycyjnie sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Płocku w 2021 roku oraz recenzja publikacji Świadkowie Miłosierdzia. 90 rocznica objawienia Jezusa Miłosiernego świętej siostrze Faustynie pod red. Leszka Skierskiego, a przygotowana przez ks. Leszka Smolińskiego.

Czasopismo można nabyć w Archiwum Państwowym w Płocku. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. 24-266-29-10, email: sekretariat@plock.ap.gov.pl)