Promocja publikacji o Janie Pawle II

22 grudnia 2021 r. w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku (budynku dawnego Opactwa Benedyktyńskiego) odbyła się promocja publikacji “Niezwykły Gość Ziemi Płockiej”. Praca zbiorowa autorstwa Aleksandra Pluszcza, Jana Walusia, i Dariusza Lemanowicza powstała pod redakcją Agnieszki Wojciechowskiej starszego kustosza z Archiwum Państwowego w Płocku. Archiwum jest jej wydawcą a współfinansowana została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sponsorów prywatnych: PARTNER PREMIUM, ARMIR Mirosław Nawrocki, PREZERO Płocka Gospodarka Komunalna sp. z. o. o.

Agnieszka Wojciechowska podczas spotkania zaprezentowała treść książki. W imieniu JE Biskupa Płockiego ks. dr. Piotra Libery spotkanie otworzył ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Dyrektor Tomasz Piekarski podziękował wszystkim realizatorom projektu. Goście mieli także możliwość obejrzenia wystawy stałej “Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku” po której oprowadził ks. Andrzej Milewski dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Publikacja mająca charaktery albumowy została wydana z okazji ubiegłorocznej 100. rocznicy urodzin i tegorocznego jubileuszu 30-lecia wizyty Jana Pawła II w Płocku. Zawiera dokumenty związane z jego wizytami jako Papieża i Kardynała w Płocku, w tym m.in z okazji uroczystości milenijnych w 1966 roku oraz w 1991 roku, a także świętymi i błogosławionymi związanymi z Płockiem a wyniesionymi na ołtarze przez Jana Pawła II. W albumie zaprezentowano także pamiątki dotyczące Karola Wojtyły i Jana Pawła II m.in. w postaci znaczków i kart pocztowych, datowników, pomników czy tablic pamiątkowych.
Publikacja będzie od stycznia 2022 r. dostępna w Archiwum Państwowym w Płocku. Prosimy o kontakt telefoniczny: 24-266-29-10.

Autorzy publikacji od lewej: Jan Waluś, Aleksander Pluszcz, Agnieszka Wojciechowska i Dariusz Lemanowicz, fot. Jarosław Jóźwiak