Sesja naukowa i promocja wydawnictwa źródłowego

W piątek 17 grudnia odbyła się sesja naukowa “Księgi Obrad Rady Miejskiej Miasta Płocka (1915-1939)” podczas której zaprezentowane zostało pięciotomowe wydawnictwo źródłowe pod tym samym tytułem.

Redaktorem publikacji jest dr Piotr Gryszpanowicz, autorką rozdziału o samorządzie miasta Krystyna Bańka, kierownik Oddziału I opracowania i udostępniania AP Płock. Archiwum jest wydawcą tomów.

Podczas sesji dr Tomasz Piekarski omówił źródła do dziejów Płocka z lat 1915-1939 przechowywane w zbiorach AP Płock a dr Piotr Gryszpanowicz przybliżył treść protokołów obrad Rady Miejskiej oraz konstrukcję publikacji.
Publikacja zawiera bogaty zbiór źródeł archiwalnych dotyczących funkcjonowania Płocka i samorządu miasta z lata 1915-1939. Wykorzystano w niej materiały z Archiwum Państwowego w Płocku oraz zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego
Za realizację projektu podziękowali obecni na sesji: Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka oraz Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka.
Publikacja będzie dostępna w czytelni Archiwum Państwowego w Płocku, płockich bibliotekach, bibliotekach uczelni płockich, a w przyszłym roku udostępniona online.
Wydanie książki było możliwe dzięki współfinansowaniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.