Promocja wydawnictwa o Janie Pawle II

W bieżącym roku minęła 30. rocznica pobytu Jana Pawła II w Płocku. Dla mieszkańców Płocka, wiernych diecezji płockiej i Mazowsza jest to bardzo ważny jubileusz. Archiwum Państwowe w Płocku przygotowało z tej okazji wyjątkową publikację upamiętniającą nie tylko pobyt Jana Pawła II w Płocku w 1991 r., ale również jego wcześniejsze wizyty jako arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły.

       Wydawnictwo pod redakcją Agnieszki Wojciechowskiej przygotowali Dariusz Lemanowicz, Aleksander Pluszcz i Jan Waluś. Krótkie teksty opisujące przedstawione zagadnienia zostały uzupełnione fotografiami pochodzącymi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Płocku, a także prywatnych: znanego płockiego fotografa Jana Waćkowskiego oraz Jacka Grzybowskiego, Lubosza Karwata i Aleksandra Pluszcza. Dokumentują one poszczególne wydarzenia w Płocku,
w których uczestniczył Karol Wojtyła i Jan Paweł II, przedstawiają miejsca pamięci związane z jego osobą, a także pamiątki np. po wizycie w 1991 r. Ponadto wśród materiałów archiwalnych prezentowanych w publikacji znajduje się korespondencja z Karolem Wojtyłą przechowywana w Archiwum Kurii Diecezjalnej w Płocku. 

Przygotowanie albumu możliwe było dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz firmy Partner Premium, PREZERO Płocka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. i ARMIR Mirosław Nawrocki.

Promocja wydawnictwa odbędzie się 22 grudnia br. o godz. 12.00 w sali barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Ze względu na wymogi sanitarne obowiązuje limit osób.