Wirtualna galeria ciekawostek archiwalnych z zasobu Archiwów Państwowych Płocka, Kutna i Łęczycy

Z okazji Dnia Archiwisty zapraszamy do zapoznania się z naszą wirtualną galerią. Składają się na nią ciekawostki z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku i jego oddziałów w Kutnie i Łęczycy. Przedstawione zostały w trzech grupach tematycznych: dokumenty, plakaty i obwieszczenia oraz fotografie i pocztówki. Wyjątkowość zaprezentowanych materiałów polega na ich zabawnej bądź nietypowej formie i treści. Zapraszamy do galerii!

DOKUMENTY, ŚWIADECTWA, BANKNTOTY, DONOSY

W zespole Akta miasta Płocka przechowywanym w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku zachowała się liczna dokumentacja podatkowa z lat 30 – stych ubiegłego wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawiła się konieczność zweryfikowania i ujednolicenia systemów podatkowych, które dotychczas opierały się o prawa obowiązujące w państwach zaborczych. Nowa ordynacja podatkowa kształtowała się w latach 1920-1923. Poniższe dokumenty  prezentują bolączki zwykłych jak i tych bardziej zamożnych podatników z terenu miasta Płocka, związane z koniecznością opłacenia różnorakich podatków.

Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 23825
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 23856
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 23859
Pismo dotyczy grupy teatralnej w której występowała znana aktorka Mieczysława Ćwiklińska, Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 23707
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 23891
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 23892
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 23890
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 23826
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 27383
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 27577

W zasobie łęczyckiego Archiwum zachował się nietypowy element dołączony do aktu notarialnego. Jest to deseń szelek męskich na kanwie.

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy, Kancelaria notariusza Jana Krzykowskiego w Łęczycy, sygn. 14

W zasobie kutnowskiego Archiwum ciekawe dokumenty zachowały się w Zbiorach Jerzego Sidwy. Znajdziemy w nich m.in. świadectwa i banknoty. Są niezwykle interesujące m.in. ze względu na kunszt wykonania.

Świadectwo ukończenia cechu rzemieślniczego z 1914 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Zbiory Jerzego Sidwy, sygn. 1
Polski banknot o nominale 100 zł z 1919 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Zbiory Jerzego Sidwy, sygn. 125

Polski banknot o nominale 50 zł z 1929 roku, Archiwum państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Zbiory Jerzego Sidwy, sygn. 125
Polski banknot o nominale 100 zł z 1934 roku, Archiwum państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Zbiory Jerzego Sidwy, sygn. 125

Polski banknot o nominale 20 zł z 1936 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Zbiory Jerzego Sidwy, sygn. 125
Niemiecki banknot o nominale 100 marek z 1910 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, sygn. 125
Rosyjski banknot o nominale 100 rubli z 1910 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, sygn. 125
Donos na podoficera wojska polskiego z 1940, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Starostwo Powiatowe
w Kutnie, sygn. 29

PLAKATY, OBWIESZCZENIA, TABLICE INFORMACYJNE, PRACE PLASTYCZNE

W przeszłości i obecnie jedną z najważniejszych form przekazywania informacji był plakat, obwieszczenie lub zwykła tablica informacyjna. Źródeł tego typu przechowywanych jest dużo w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku. Oto subiektywny wybór niektórych z nich:

Obwieszczenie o zagrożeniu cholerą z dnia 15 listopada 1918 r., Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 22046.
Rozporządzenie o konieczności informowania o wystąpieniu chorób zakaźnych, listopad 1918 r. , Archiwum Państwowe w Płocku,
Akta miasta Płocka , Obwieszczenia R. 1918, sygn. 22046
Afisz z 1919 roku dotyczący zorganizowania wiecu tylko dla kobiet (osobom płci męskiej wstęp wzbroniony), Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, sygn. 29
Rozkład jazdy pociągów pasażerskich z 1978 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie,
Technikum Kolejowe w Kutnie Azorach, sygn. 14
Szyld Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Kutnie”, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Kutnie, sygn. 111
Plakat dotyczący tępienia gza bydlęcego ze szczegółową instrukcją jego usunięcia, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy,
Akta z okresu okupacji hitlerowskiej 1940-1945, sygn. 46
Plakaty wyborcze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przed wyborami czerwcami 2989 roku, Archiwum Państwowe w Płocku, Komitet Wojewódzki PZPR w Płocku, sygn. 1365 i 1347
Zielnik, Scripus (Plyllothym martimus) – przykład kolekcji zasuszonej rośliny 1942 r., Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy,
Sejmikowy Zakład Doświadczalny Błonie 1905-1986, sygn. 63.
Złota księga 1963-1984, Praca górnika-szkic, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy, Stowarzyszenie Inżynierów Techników Górnictwa Koło Zakładowe przy Łęczyckich Zakładach Górniczych, sygn. 2
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 27010
Plakat Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 27383

FOTOGRAFIE I POCZTÓWKI

W Zbiorach Jerzego Sidwy przechowywanych w zasobie kutnowskiego Archiwum zachowało się kilka interesujących pocztówek prezentujących sportowców i wydarzenia podczas Olimpiady w Berlinie w 1936 roku. Temat sportu jest również dominujący w kolekcjach fotografii Bolesława Kosowskiego i Ewy Woźniakiewicz przechowanych w Archiwum w Płocku.

Fotografia sportowca biorącego udział w XI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie (III Rzeszy) w 1936 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Zbiory Jerzego Sidwy, sygn. 1
Pocztówka przedstawiająca Jadwigę Wajsówną ustanawiająca rekord podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie (III Rzeszy) w 1936 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Zbiory Jerzego Sidwy, sygn. 1
Pocztówka przedstawiająca Amerykanów w indiańskich pióropuszach oglądający swoich rodaków podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Zbiory Jerzego Sidwy, sygn. 1
Zygmunt Sobociński, bokser Klubu Sportowego PAKS, 1935 rok, Archiwum Państwowe w Płocku, Kolekcja Bolesława Kosowskiego
Bokserzy, z prawej Bronisław Skrzeczkowski w 1930 roku, Archiwum Państwowe w Płocku, Zbiór Ewy Woźniakiewicz

W zespole Zakład Karny w Łęczycy 1945-2012 zachowały się dokumenty dotyczące ucieczki skazanych z 1990 roku. Załączona fotografia prezentuje skrytkę wykonaną pod podłogą świetlicy z ukrytymi akcesoriami: drewnianym kijem, brzeszczotem, metalowym płaskownikiem wyłamanym z łóżka, przecinakiem wykonanym z palnika i częścią prześcieradła.

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy, Zakład karny w Łęczycy 1945-2012, sygn. 316
Postępowanie wyjaśniające dotyczące zbiorowego wystąpienia, wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych, napaść na funkcjonariusza, 1994 rok – widok okna z drzwi celi, Archiwum państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy, Zakład karny w Łęczycy 1945-2012, sygn. 345
Postepowanie wyjaśniające z 1995 roku, fotografie przedstawiające widok celi z otworem wybitym do kontaktowania i przechodzenia miedzy celami, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy, Zakład Karny w Łęczycy 1945-2012, sygn. 347