IX Rejonowy Konkurs Historyczny “Źródła historyczne bogactwem kulturowym narodu” RODZINNE HISTORIE

 • Cele konkursu: Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy dotyczącej dokumentów historycznych, źródeł drukowanych, wiedzy na temat archiwów a także rozbudzanie zainteresowania historią własnej rodziny, regionu i kraju.
 • Organizatorzy konkursu: Archiwum Państwowe w Płocku, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku.
 • Uczestnicy: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
  z terenu Płocka i powiatu płockiego.
 • Tematyka i zakres konkursu: Tematem przewodnim IX edycji jest hasło: „Rodzinne historie”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy, której tematem będzie genealogia lub historia własnej rodziny, w jednej z trzech kategorii:
 • plastycznej (dowolna technika plastyczna, dowolny format);
 • literackiej (np. opowiadanie, list);
 • filmowej (np. krótki filmik lub inna, utrwalona w cyfrowy sposób, opowieść).

Praca powinna prezentować lub być wykonana w oparciu o dokumenty rodzinne, przechowywane w domu lub inne materiały archiwalne. Opowiadać może o jakimś wydarzeniu rodzinnym wpisującym się w wielką historię lub o własnym przodku.

 • Termin nadsyłania prac: 22 października 2021 r. Prace zawierające nazwę, adres szkoły, imiona i nazwiska uczestników, klasę oraz imiona i nazwiska ich opiekunów prosimy dostarczyć do Archiwum lub wysłać pocztą na adres: Archiwum Państwowe
  w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock (lub: sekretariat@plock.ap.gov.pl).
 • Nagrody i ogłoszenie wyników: Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów
  i rozdanie nagród rzeczowych odbędzie się dnia 29 października 2021 roku o godz. 11.00. w siedzibie Archiwum Państwowego w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b
  o ile sytuacja epidemiczna i bezpieczeństwo sanitarne na to pozwoli.