Polska Lista Krajowa Programu UNESCO “Pamięć Świata”

Grafika z napisem „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”. 9-30 czerwca 2021 r., Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 15, Warszawa.

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W związku z jego realizacją podejmowane są również działania na rzecz upowszechnianie wiedzy i szerokiego udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: światowa oraz regionalne i krajowe.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata w 2014 r. powstała Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. W tym roku Komitet, któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, po raz czwarty wyłonił wyjątkowe obiekty, które już 10 czerwca br. zostaną oficjalnie uhonorowane wpisem na Polską Listę Programu UNESCO podczas gali w Belwederze.

https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/

Wśród uhonorowanych dokumentów znalazł się po raz pierwszy obiekt z Płocka. Jest nim przechowywany w zbiorach Towarzystwa Naukowego Płockiego Rękopiśmienny atlas Mappy Hrabstwa Bialskiego z 1781 r., zwany potocznie Atlasem Radziwiłłowskim. Przez badaczy uważany jest za najbogatszy w treść i najdoskonalszy technicznie spośród wszystkich polskich map i planów majątkowych z drugiej połowy XVIII wieku.

Atlas zaprezentujemy w wersji cyfrowej wspólnie z Towarzystwem Naukowym Płockim na naszej stronie internetowej
9 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.