Nowy XII Tom “Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego


Uprzejmie informujemy, że ukazał się najnowszy XII Tom “Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”. Publikację wydano dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Chętnych do nabycia publikacji prosimy o kontakt telefoniczny (24-266-29-10) lub mailowy (sekretariat@plock.ap.gov.pl). Zapraszamy do zapoznania się z zawartością czasopisma.


Spis treści

Od redakcji….5

ARTYKUŁY I ŹRÓDŁA

Piotr Gryszpanowicz

Towarzystwo Techniczne w Płocku 1913–1939. Członkowie stowarzyszenia i ich działalność….9

Anna Maria Stogowska

Marcelina Rościszewska (1875-1949) bohaterka obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku….41

Grzegorz Gołębiewski

Starania władz Płocka o umieszczenie Krzyża Walecznych w herbie miasta w latach 1933-1939….63

Tomasz Piekarski

Walka z chorobami i organizacja służby zdrowia w Płocku i okolicy w latach 1945-1950 w świetle dokumentów Starostwa Powiatowego w Płocku….85

KRONIKA

Krystyna Bańka

Działalność Archiwum Państwowego w Płocku w roku 2019….95

Tomasz Piekarski

Obchody stulecia Archiwum Państwowego w Płocku w państwowej sieci archiwalnej….107

Noty o autorach….117

Uroczystość stulecia Archiwum Państwowego w Płocku w państwowej sieci archiwalnej – listy gratulacyjne i fotorelacja….119