Kolejne skany z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku na szukajwarchiwach.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania sie z kolejną porcją skanów materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku opublikowanych w serwisie internetowym szukajwarchiwach.gov.pl. Znalazły się wśród nich m.in. dokumenty z zespołów: Akta miasta Płocka oraz  z Akt stanu cywilnego gmin powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Łącznie opublikowano 60 579 skanów. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem w załączeniu i skanami na portalu. 

Pliki do pobrania