Komunikat w sprawie znoszenia zakazu działalności archiwalnej wprowadzonego w związku z epidemią COVID-19

Archiwum Państwowe w Płocku (Centrala); sekretariat@plock.ap.gov.pl, tel. 24-266-29-10

ul. Kazimierza Wielkiego 9b,  09-400 Płock

Oddział w Kutnie: kutno@plock.ap.gov.pl, tel. 24-253-39-81

ul. Zamkowa 4a,  99-300 Kutno

Oddział w Łęczycy: leczyca@plock.ap.gov.pl, tel. 24-721-29-27

ul. Belwederska 38,  99-100 Łęczyca

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z naszych zasobów on-line:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-panstwowe-w-plocku

http://plock.ap.gov.pl/pl/p,84,zbiory-archiwum-panstwowego-w-plocku-na-szukajwarchiwachgovpl