Obiektywem Partii z Archiwum KW PZPR w Płocku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 OBIEKTYWEM PARTII - WOJEWÓDZTWO PŁOCKIE W FOTOGRAFII Z ARCHIWUM KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO PZPR W PŁOCKU

 

Nazwa kategorii

1 MAJA


(Zdjęcia z pochodów i akademii pierwszomajowych z lat: 1978, 1980-1982, 1984 i 1988)


AKADEMIE I IMPREZY PLENEROWE


(Fotografie prezentujące akademie "ku czci", inauguracje roku szkolnego i akademickiego, uroczystości okolicznościowe oraz imprezy plenerowe zorganizowane w latach 1977-1982)


BUDOWY PRL-U


(Zdjęcia przedstawiające budowy osiedli mieszkaniowych, fabryk i gmachów użyteczności publicznej /szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia/ prowadzonych w latach 1977-1982 na terenie Gostynina, Kutna, Płocka i Żychlina)


CZYN PARTYJNY


(Zdjęcia przedstawiające prace społeczne mieszkanców gmin i miast: Bodzanów, Borowiczki, Gostynin, Kutno, Łęczyca, Nowa Wieś, Płock, Witonia, Wyszogród w l. 1978-1980)


DOŻYNKI


(Fotografie prezentujące przebieg Centralnych Dożynek PŁOCK'76, dożynek wojewódzkich w Bielsku - 1977 r. i w Sierpcu - 1988 r. oraz dożynek gminnych w Przyzorzu, gm. Strzelce - 1982 r.)


FESTIWALE, KONCERTY, KONKURSY


(Zdjęcia z koncertów, festiwali folklorystycznych organizowanych w Płocku oraz konkursów i olimpiad z lat 1978-1983)


JUBILEUSZE I ROCZNICE


(Dział zawiera fotografie przedstawiające coroczne obchody świąt państwowych oraz uroczystości jubileuszowe różnych instytucji i organizacji w latach 1977-1983)


LUDZIE


(Dział zawiera fotografie portretowe delegatów na VII Zjazd PZPR, posłów na Sejm oraz zdjęcia laureatów konkursów i olimpiad, przodowników pracy, zasłużonych działaczy, twórców oraz mieszkańców Płocka i Kutna)


NARADY I SPOTKANIA


(Dział zawiera fotografie z l. 1978-1983 przedstawiające narady aktywu partyjnego i młodzieżowego, spotkania władz wojewódzkich z przedstawicielami nauki i pracy, z działaczami ruchu robotniczego i weteranami oraz aktywem kobiecym)


PLENA


(Zdjęcia z posiedzeń plenarnych Komitetu Wojewódzkiego PZPR i ZSL w Płocku, Rady Wojewódzkiej FSZMP i Zarządu Wojewódzkiego ZSMP oraz Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetu FJN z lat 1977-1984 i 1988)


PRACA


(Zdjęcia przedstawiające ludzi podczas wykonywanej pracy w fabrykach, kopalniach, zakładach przemysłowych i na roli)


RADY NARODOWE


(Fotografie z przebiegu obrad sesji wojewódzkiej, miejskich i miejsko-gminnych rad narodowych)


SPORT


(Fotografie związane z tematyką sportową z lat 1978-1983, przedstawiające kluby sportowe oraz zawody o charakterze ogólnopolskim i lokalnym )


WIZYTY


(Zdjęcia prezentujące przebieg wizyt prominentów partyjnych, przedstawicieli władz centralnych i delegacji zagranicznych w Płocku i okolicach oraz pobyt delegacji województwa płockiego za granicą w latach 1977-1984, 1987-1988)


WYDARZENIA


(Zdjęcia dokumentujące bieżące wydarzenia z życia województwa w l. 1977-1982, w tym również te tragiczne jak powódź 1982 r.)


WYSTAWY I SESJE NAUKOWE


(Zdjęcia z konferencji, sesji i sympozjów naukowych oraz wystaw fotograficznych, wystaw rzemiosła artystycznego oraz prezentujących dorobek naukowo-badawczy województwa zorganizowanych w latach 1977-1980)


ZABUDOWA MIAST I WSI


(Fotografie obiektów zabytkowych, szkół, osiedli mieszkaniowych i ulic Czerwińska, Dąbrowic, Gąbina, Gostynina, Koszelewa, Kutna, Oporowa, Płocka, Piątku, Sierpca i Słubic)


ZAKłADY PRZEMYSłOWE


(Zdjęcia największych zakładów przemysłowych województwa płockiego m.in.: Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, Płockiej Stoczni Rzecznej, Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, Zakładów Podzespołów Radiowych UNITRA-MIFLEX w Kutnie, Łęczyckich Zakładów Górniczych w Łęczycy w latach 1977-1980)


ZHP


(Dział zawiera fotografie obrazujące działalność Płockiej Chorągwi ZHP w latach 1979-1983)


ZJAZDY I KONFERENCJE PARTYJNE


(Zdjęcia z obrad wojewódzkich, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych konferencji PZPR oraz zjazdów ZSL i ZSMP w latach 1977-1983, 1988)

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-24
Data publikacji:2015-06-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7134