Krośniewice - Żychlin

Dwa małe miasteczka, Krośniewice i Żychlin, prawa miejskie utraciły po powstaniu styczniowym i odzyskały je dopiero w latach 20-tych XX wieku. Stało się tak w 1869 roku na mocy ukazu carskiego, kiedy to część miast Królestwa Polskiego przemianowana została na osady. W grupie tych "upadłych" miast znalazły się Żychlin i Krośniewice. Polecono wówczas Komitetowi do spraw Królestwa Polskiego, ażeby    >>>  czytaj więcej...