V Rejonowy Konkurs Historyczny "Źródła historyczne bogactwem kulturowym narodu"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 kwietnia 2017

Archiwum Państwowe w Płocku, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku zaprasza do udziału w V Rejonowym Konkursie Historycznym "Źródła historyczne bogactwem kulturowym narodu". W tym roku będzie przebiegał pod hasłem "Z pamiętnika prababci, pradziadka". Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy dotyczącej dokumentów historycznych, źródeł drukowanych, wiedzy na temat archiwów a także rozbudzanie zainteresowania historią własnej rodziny i kraju. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów z terenu Płocka i powiatu płockiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.

 

 

  • Tematyka, zakres i przebieg konkursu: Konkurs obejmuje zakresem znajomość źródeł historycznych dotyczących własnej rodziny. Tematem przewodnim V edycji jest hasło „Z pamiętnika prababci, pradziadka”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy pisemnej mającej charakter wpisu do pamiętnika (od 3 do 5 stron maszynopisu) osnutego wokół wybranego dokumentu historycznego z archiwum rodzinnego (prywatnego) uczestnika konkursu. Może to być akt metrykalny, księga pamiątkowa, list, dziennik, pamiętnik, zbiór fotografii, zdjęcie, mapa, legitymacja. Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora Archiwum Państwowego
    w Płocku.
  • Termin nadsyłania prac: 31 maja 2017 r. Prace zawierające nazwę, adres szkoły, imiona i nazwiska uczestników i ich opiekunów prosimy przesyłać lub dostarczyć na adres: Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09 - 400 Płock z dopiskiem: Konkurs Historyczny. Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy również kierować na ten adres lub pod e-mail: sekretariat@plock.ap.gov.pl lub pod numerem telefonu (24) 266-29-10.
  • Nagrody i ogłoszenie wyników: Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i rozdanie nagród rzeczowych odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 roku o godz. 11.00.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo

    logo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-24
Data publikacji:2017-04-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:T.Piekarski
Liczba odwiedzin:8918