XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 marca 2019

Archiwum Państwowe w Płocku oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza serdecznie na XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne "Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej", które odbędzie się w Płocku w dniach 28-29 maja 2019 r. Seminarium wpisuje sie w obchody stulecia archiwów państwowych i Archiwum Państwowego w Płocku.


Pierwsze tego typu seminarium odbyło się w Płocku w 2003 roku. Problematyką omawianą w trakcie XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 28–29 maja 2019 r. będzie rola i zadania archiwów wyodrębnionych w polskiej sieci archiwalnej. Swój czynny udział w nim zadeklarowało już kilkunastu przedstawicieli instytucji, które prowadzą archiwa wyodrębnione, m.in. Kancelarii Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Policji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Akt Nowych. Podjęte zostaną m.in. następujące tematy: aspekty prawno-historyczne funkcjonowania archiwów wyodrębnionych, problem udostępniania w świetle obowiązujących przepisów prawnych, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, problematyka systemów EZD stosowanych w instytucjach prowadzących archiwa wyodrębnione, zasady postępowania z informacjami niejawnymi, omówiona zostanie specyfika niektórych archiwów wyodrębnionych.

Pełen program seminarium – już wkrótce

Prosimy o przesłanie do dnia 30 kwietnia 2019 r. formularzy zgłoszeniowych wypełnionych osobno dla każdej zgłaszanej osoby: pocztą elektroniczną osaplock@sap.waw.pl lub faksem: 22 831-31-02.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:T.Piekarski
Liczba odwiedzin:110