XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 marca 2019

Archiwum Państwowe w Płocku oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza serdecznie na XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne "Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej", które odbędzie się w Płocku w dniach 28-29 maja 2019 r. Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Pan Adam Bielan Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pan dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka. Seminarium wpisuje sie w obchody stulecia archiwów państwowych i Archiwum Państwowego w Płocku.


Pierwsze tego typu seminarium odbyło się w Płocku w 2003 roku. Problematyką omawianą w trakcie XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 28–29 maja 2019 r. będzie rola i zadania archiwów wyodrębnionych w polskiej sieci archiwalnej. Swój czynny udział w nim zadeklarowało już kilkunastu przedstawicieli instytucji, które prowadzą archiwa wyodrębnione, m.in. Kancelarii Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Policji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Akt Nowych. Podjęte zostaną m.in. następujące tematy: aspekty prawno-historyczne funkcjonowania archiwów wyodrębnionych, problem udostępniania w świetle obowiązujących przepisów prawnych, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, problematyka systemów EZD stosowanych w instytucjach prowadzących archiwa wyodrębnione, zasady postępowania z informacjami niejawnymi, omówiona zostanie specyfika niektórych archiwów wyodrębnionych.
Program seminarium:

- Piotr Borysiuk (Komenda Główna Policji) – Specyfika funkcjonowania archiwów wyodrębnionych w Polsce – aspekty prawno-historyczne i strukturalne

– dr Georgő Bendegúz Cseh (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) – Education and public dissemination of knowledge in the archives of the secret services

– dr Adam Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych) – Materiały archiwalne z archiwów wyodrębnionych w zasobie Archiwum Akt Nowych (przejmowanie i charakterystyka zawartości)

– Ewa Pałka (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – Udostępnianie materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych w świetle obowiązujących przepisów prawa

– dr Tomasz Piekarski (Archiwum Państwowe w Płocku) – Tysiąc lat Płocka, siedemset lat archiwów płockich, sto lat Archiwum Państwowego w Płocku

– dr Anna Barszcz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w instytucjach posiadających archiwa wyodrębnione z perspektywy doświadczeń archiwisty i koordynatora czynności kancelaryjnych

– mjr Karol Jaros (Agencja Wywiadu) – Archiwa wywiadu

– Jakub Kolanowski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) – Organizacja i funkcjonowanie archiwum MSZ

– dr Wojciech Kulisiewicz (Kancelaria Sejmu RP) – Charakterystyka zasobu Archiwum Sejmu oraz metody jego opracowania i zabezpieczania

– Robert Kubaś (Kancelaria Senatu RP) – Niektóre aspekty działania archiwum senatu – historia, zasób zakres działania, elektroniczna przyszłość

– dr Janusz Kuligowski (Kancelaria Prezydenta RP) – Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organizacja, zasób, udostępnianie

– płk dr hab. Ryszard Techman (Archiwum Straży Granicznej) – Archiwum Straży Granicznej – powstanie, dzieje, zasób.

– Gerhard Fürmetz (Bayerischen Hauptstaatsarchivs) – Polizei- und Geheimdienstunterlagen seit 1945 in den Staatlichen Archiven Bayerns – Übernahme, Erschließung und Benützbarkeit

Prosimy o przesłanie do dnia 30 kwietnia 2019 r. formularzy zgłoszeniowych wypełnionych osobno dla każdej zgłaszanej osoby: pocztą elektroniczną osaplock@sap.waw.pl lub faksem: 22 831-31-02.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Seminarium

    Seminarium

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:T.Piekarski
Liczba odwiedzin:396